• ITIL-införande
 • Utveckling arbetsprocesser
 • Systemförvaltningsmodell
 • Bolagisering intern serviceverksamhet
 • SLA-införande
 • Outsourcing/inhousing
 • Projektledning
 • Produktreleaser
 • Systeminförande/förändringar
 • T.f. chef
 • ITIL-baserad driftdokumentation
 • Marin IT